Het is tijd om los te laten wat is en te werken aan wat zou kunnen zijn

“Als we nadenken over de toekomst en hoe we onszelf en de volgende generaties daarop kunnen voorbereiden, is het lastig om precies te voorspellen hoe die toekomst eruit zal zien.

Wat we wel kunnen is nadenken over wat we zouden willen. Hoe wij willen dat de toekomst eruit ziet en hoe wij denken dat we daarop voorbereid kunnen zijn.

 

Zo willen we bijvoorbeeld een onderdeel zijn van een hechte samenleving waar samenwerking centraal staat. Een samenleving waar iedereen de tijd en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, om te ontdekken waar je talenten liggen en wat je voor de samenleving kunt betekenen.
Ook willen we dan de ruimte krijgen om te experimenteren en fouten te maken.

Een belangrijke schakel is de jeugd en daarmee ook het onderwijs. Onderwijs dat middenin de samenleving staat, samenwerkt met partners in de regio en buiten bestaande kaders durft te denken.

 

We willen dromen, plannen en ideeën samenbrengen om zo de toekomst vorm te kunnen geven.
Een toekomst voor onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna.
Vanaf september gaan we deze dromen, plannen en ideeën een mooie plek geven, zodat we elkaar kunnen inspireren om samen te werken aan onze eigen samenleving in onze eigen stad: Lelystad.

 

Deze stad werd bedacht en gebouwd door pioniers die zich niets aantrokken van de status quo en steen op steen stapelden om zo hun dromen werkelijkheid te laten worden. Soms tegen de stroom in, maar altijd met het doel als baken in zicht.

 

Het is tijd om los te laten wat is en te werken aan wat zou kunnen zijn.”

 

Rhody Matthijs is communicatie- en marketingadviseurCategorie:
Inspiratie