Plannen voor het voortgezet onderwijs onthuld

Vanmiddag (5 januari) hebben de drie werkgroepen vmbo, havo/vwo en identiteit hun adviezen gepresenteerd aan de medewerkers, ouderraden, leerlingenraden en de raad van toezicht van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad.
Hiermee wordt duidelijk wat de verdere invulling van onze plannen is om van de drie scholen naar twee clusters over te gaan: een cluster voor het vmbo en een cluster voor havo/vwo.

 

Medewerkers, ouders en leerlingen hebben maandenlang gewerkt aan deze adviezen en het bestuur en de directieraad hebben de adviezen overgenomen en zullen deze als voorgenomen besluit voorleggen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

 

 

De volledige adviesnota’s vindt u op www.svol.nl/adviesnotas.

 

Men heeft samen weer een enorme stap gezet. Een stap die niet alleen bijdraagt aan beter voortgezet onderwijs in onze stad, maar die ook een bijdrage wil leveren aan een verdere ontwikkeling van Lelystad. De verbinding tussen ons, de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs wordt duidelijker en sterker dan ooit.Categorie:
Onderwijs