Schiphol gaat bedrijven naar Lelystad lokken

Schiphol gaat zich actief inspannen om het bedrijventerrein bij Lelystad Airport te ontwikkelen. Men zal zich daarbij richten op de marketing, acquisitie en planologie. Daartoe heeft men een intentieovereenkomst afgesloten met Omala.

 

Omala is de gebiedsontwikkelaar van het bedrijventerrein in en rond het vliegveld, waarin de gemeentes Lelystad en Almere en de provincie participeren. Wethouder Jop Fackeldey is dan ook blij met de uitgesproken inspanning van Schiphol. ‘Het laat zien dat de mentaliteit omgeslagen is. Er was eerder wel eens wat scepsis over de ontwikkeling van Lelystad Airport, maar nu Schiphol zich actief gaat inzetten om ook bedrijven naar het vliegveld te krijgen, is daar geen enkele reden meer toe.’

Sectoren

 

Bij het soort bedrijven valt vooral te denken aan de sector reparatie en onderhoud. Het zou ook kunnen gaan om bedrijven die nu al op Schiphol zitten, maar gebaat zijn bij een verhuizing naar of uitbreiding in Lelystad. Schiphol, of beter gezegd ‘Schiphol Real Estate’, zal haar netwerk actief inzetten om het bedrijventerrein tot bloei te brengen.

Intentie

De intentie, die dus is vastgelegd in een overeenkomst, zal nu verder worden uitgewerkt. Daarna zullen de twee gemeenteraden en het provinciebestuur om instemming worden gevraagd.
Bron: Flevopost, Kees Bakker


Categorie:
Ondernemers